Schietbaan regels

Schietbaan regels

Uiteraard hebben wij een aantal regels op de baan. Deze zijn ook voor uw veiligheid en dienen dan ook altijd te worden opgevolgd.

De regels zijn:

 • De baancommandant / V V F  bepaalt of er wel of niet geschoten kan worden.
 • De aanwijzingen van de baancommandant / V V F  dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
 • Toegang tot de schietbaan hebben alleen zij die:
  1. zich ingeschreven hebben op de schietlijst voor dat moment.
  2. Bestuursleden, schietinstructeurs, hulpschietinstructeurs en/of technische commissieleden indien en voor zover dat een ordelijk verloop van de schietoefeningen niet stoort, dit ter beoordeling van de verantwoordelijke baancommandant / V V F .
 • Er wordt uitsluitend geschoten op het tijdstip en de baan waarop men zich heeft ingeschreven op het daartoe bestemde formulier. Onderling ruilen is alleen mogelijk na verkregen toestemming van de baancommandant / V V F .
 • Het is verboden:
  1. Zich zonder gehoorbeschermers op de schietbaan te bevinden.
  2. Op de schietbaan te roken of op andere wijze gebruik te maken van open vuur.
  3. Te eten of te drinken op de schietbaan.
  4. Onder invloed van alcohol of drugs te schieten.
 • Bij aanvang van de schietoefening voert de schutter altijd eerst de veiligheidsmaatregelen uit met het te gebruiken wapen.
 • Er wordt alleen geschoten nadat de baancommandant hiervoor toestemming heeft gegeven. Met de volgende commando’s:
  1. Schutters op de schietpunten.
  2. Gehoorbescherming plaatsen.
  3. Wapens laden.
  4. Indien gereed, mag er geschoten worden.
 • Bij het commando “VUUR VAST” beëindigt iedere schutter de oefening onmiddellijk, ontlaadt het wapen en treedt terug van het schietpunt.
 • Anders dan op de schietpunten en in de richting van de kogelvanger wordt er nimmer met wapens gericht.
 • Op ieder schietpunt maar 1 persoon. (m.u.v. instructeurs) Toeschouwers zoveel mogelijk beperken.
 • Er mag maar 1 wapen op de schietplek zichtbaar zijn, de rest zit in een gesloten tas of koffer.
 • Op het schietpunt en op de baan altijd het wapen met de loop richting de kogelvanger houden.
 • Leg een wapen nooit gesloten neer en ga er niet mee wandelen.
 • Geladen wapens nooit op tafel leggen maar in de hand houden.
 • Bij instructie of training even melden bij de baancommandant / V V F.  De baancommandant / V V F  kan een plek toewijzen om hinder te voorkomen.
 • Bij verlaten van het schietpunt met een clubwapen, eerst het wapen laten controleren door de baancommandant / V V F .
 • Op de baan moeten de aanwijzingen van de baancommandant / V V F  zonder meer worden opgevolgd, GEEN DISCUSSIE op de baan. Deze persoon staat er voor de veiligheid, en is dus de baas op de baan.
 • Provocatie op de baan word niet toegestaan: er volgt verwijdering van de baan en een gesprek met het bestuur.
 • Er mag niet worden gesleuteld aan een wapen op de baan, dit eerst melden bij de baancommandant / V V F.
 • Praten op de baan beperken. Houd rekening met schutters die wedstrijdkaarten schieten.
 • Na het schieten dient u de hulzen op te rapen en in de hulzenbak te gooien.