Nieuwsbrief Juni

Beste leden.

Het jaar gaat toch zeer snel, de meeste wedstrijden buiten de club zijn nagenoeg afgelopen. We gaan langzaam weer denken aan vakantie, om deze reden sluiten wij dan ook op zaterdag middag van 11-07-2015 t/m 29-08-2015. De jeugd kan dan op dinsdag en donderdag schieten vanaf 19:00 uur het geen niet voor volwassen schutters geldt, deze kunnen op de baan van 19:30 uur na vrijgave door de baancommandanten. Laten we met zijn allen ons hier aan houden, zodat de jeugd ook even de rust heeft om te schieten.

De contributie wordt vanaf 01-01-2016 verhoogd met twee euro, de reden hiervan is dat de K.N.S.A de contributie heeft verhoogd op ALV van afgelopen april, onze tegen stem mocht niet baten en is bij hand op steken dan ook aangenomen. Daar wij in onze contributie een vooruitbetaald systeem kennen van de K.N.S.A contributie, wordt de extra toeslag dan ook geheven in 2016. De contributie wordt dan € 160.00 + € 4.00 = € 164.00 Om het nog in het lopende jaar te ontvangen geeft te veel werk en kosten. (Voorlopig voor 2016 wordt het dus € 162.00 + € 2.00 = € 164.00 )

Zoals een ieder wel heeft begrepen is Wim Aardoom ziek thuis, hij moet het voorlopig rustig aan doen. Wim is nu aan het revalideren en gaat heel langzaam de goede kant uit. Wij hopen op een spoedig herstel van Wim, hij is nu weer op de club aanwezig om zijn zinnen te verzetten en weer langzaam zijn weg binnen de club te gaan.

Bar.

Achter de bar is er het één en ander veranderd. Tineke van den Boogaard is er mee gestopt door ziekten heeft ze ook veel werkzaamheden in haar privé leven moeten stoppen. Af en toe komt ze gezellig met Frans mee om zo op deze manier toch nog binding met de club te houden. We hebben een opvolger gevonden in de persoon van Tineke Aardoom, zij heeft te kennen gegeven om op de donderdagen achter de bar te willen werken. Als bestuur zijn we hier uiteraard blij mee.

Overleden.

Enige tijd geleden hebben wij uit het Kompas vernomen dat de dhr J Dirkse is overleden, hij was al geruime tijd niet meer op de club aanwezig geweest. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe met het verlies.

Veertig jarig huwelijk.

Meeuw en Willie ’t Jong hebben deze mijlpaal gehaald, nog van harte gefeliciteerd namens de club.

Getrouwd.

Arrian en Theresia Mallegrom nog van harte gefeliciteerd namens de club.

Namens het bestuur wensen wij een ieder fijne vakantie toe.

 
Met vriendelijke groeten.
Het bestuur van S.V de Vrijheid Strijen.vrijheid_trans_logo.