Nieuwsbrief januari

Het nieuwe jaar is weer gestart, we kunnen er weer fris tegen aan en al onze goede voornemens tot uitvoering brengen.
De nieuwe wedstrijden zijn  ook weer van start gegaan, een ieder die wil mee doen met de interne wedstrijd moet dan ook even een formuliertje in vullen en aangeven waar aan wordt mee gedaan.
Geef ook aan wat je wilt als je op het einde van het jaar in de prijzen valt.
Voor de vergunning houders is het verplicht om aan de interne wedstrijd mee te doen, de data staan op het bord vermeld.
Schiet op tijd je wedstrijd, zodat het spannend blijft voor de andere schutters. Het is voor de vergunninghouders zeker belangrijk om op tijd  te schieten. Indien men met de wedstrijd niet bij is wordt er geen medewerking gegeven voor verlenging van de vergunning tot men weer bij is met de wedstrijd.
Het klinkt hard maar het valt reuze mee om vijf wedstrijden op jaar basis te schieten.
De wedstrijden stoppen aan het einde van de elfde maand van 2015, zie nog maal het staatje op het wedstrijd bord.
Laat op de schietavond je schietbeurt af tekenen, een week later is niet mogelijk omdat de VVE niet altijd het zelfde is en hij niet in kan zien of het werkelijk zo is.
Indien men het schietregister vergeet mee te nemen meld het even bij één van de bestuursleden zodat er aantekening van gemaakt wordt.
De contributie is verhoogd naar € 160.00 per jaar. Iedereen heeft dan ook voor het eerst een factuur gekregen op zijn of haar naam. Tot nu toe loopt het veel beter dan vorige jaren en wij zijn te vrede zoals het nu gaat. Nogmaals zorg dat het op tijd binnen is zodat ook wij geen vervelende maat regelen hoeven te nemen.
De bar prijzen zijn hier en daar aangepast, ook wij vinden het vervelend maar het is niet anders. Wij proberen met de inkoop zo goedkoop mogelijk te zijn, maar dat lukt niet altijd.

Verhuizing van de leden.
Geef op tijd verhuizing door aan de penningmeester, deze zorgt dat het bij de K.N.S.A ook wordt veranderd en in het systeem van de club wordt aan gepast. Indien men een ander email adres heeft geef het dan ook op de club door. Wij willen steeds meer met email gaan versturen, om dat het met de post te duur wordt.

Wie o Wie heeft de Bert Hoogvliet Beker KKP, graag met spoed in leveren.

Met vriendelijke groeten.
Het bestuur van S.V de Vrijheid Strijen.vrijheid_trans_logo.