Informatie kosten 2023

Contributie S.V. “De Vrijheid Strijen”

Jaar 2023

Seniorleden:                                      

€ 187.50  per jaar

 

Rustende leden:                              

€   75,00 per jaar


Jeugdleden contributie 12 t/m 16 jaar:
         

€   55,00 per jaar

Jeugdleden contributie 17 t/m 20 jaar:  

17 en 18 jaar:           €    108,00 per jaar  

19 jaar:            €   132,50 per jaar      

20 jaar:         €   170,00 per jaar    

 

Lidmaatschap KNSA voor:

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar:            €  17,00 per jaar  

Jeugdleden 18 t/m 20 jaar:           €   22,00 per jaar

Senioren:                                                 €   42.50 per jaar

  

Contributie KNSA* : €    42,50 per jaar

Contributie eerste(gedeeltelijke) jaar

KNSA bij inschrijving: €    42,50 (Eenmalig)

Inschrijving de Vrijheid (Eenmalig): €     42,50

Inschrijving klassering(eenmalig) €    25,00

Inschrijving KNSA jeugdleden €      0,00    

Inschrijving de Vrijheid jeugdleden €       0,00

  • De jaarcontributie van S.V. “De Vrijheid Strijen” is inclusief het KNSA lidmaatschap.                        

# de KNSA-contributie is jaarcontributie zonder restitutie en moet op de eerste dag van het jaar bij de KNSA aanwezig zijn. Bij opzeggingen na 1 december van het lopende jaar moet de volledige jaarcontributie van de KNSA voor het volgende jaar betaald worden.

Bovenstaande bedragen moeten op de eerste dag van de betaalperiode waarop deze betrekking heeft in het bezit zijn van de penningmeester.                                                                                                                                                                        Rekeningnummer van S.V. “De Vrijheid Strijen”: NL51RABO0361809719

 

Verdere informatie:

Te betalen bij inschrijving S.V.de Vrijheid Strijen

Eerste aanvangscontributie KNSA                           € 42,50     (lopend jaar van lid worden)

Inschrijfgeld KNSA bij aanmelding                           € 42,50      Eenmalig +

Contributie  1e kw. S.V. de Vrijheid Strijen          € 45.00     Kwartaal  +

Inschrijfgeld S.V.de Vrijheid Strijen                          € 42,50     Eenmalig +

 

Eenmalig te betalen bij inschrijving totaal               € 172.50

In de contributie zit de K.N.S.A. voor 2023