Informatie kosten 2018

Contributie S.V. “De Vrijheid Strijen”

Jaar 2018

Seniorleden:                                      

€ 170,00  per jaar
€   85,00  per half jaar
€   42,50  per kwartaal

Rustende leden:                               €   70,00 per jaar

Jeugdleden 12 t/m 16 jaar:          

€   48,00 per jaar

€   24,00 per half jaar

€   12,00 per kwartaal

Lidmaatschap KNSA voor:

Jeugdleden 12 t/m 16 jaar:            €  17,00 per jaar  

Jeugdleden 17 t/m 20 jaar:           €   22,00 per jaar

Jeugdleden 17 t/m 20 jaar:  

17 jaar:           €    85,00 per jaar

18 jaar:          €   105,00 per jaar  

19 jaar:          €   125,00 per jaar      

20 jaar:         €   170,00 per jaar    

Contributie KNSA* : €    42,50 per jaar

Contributie eerste(gedeeltelijke) jaar

KNSA bij inschrijving: €    42,50

(Eenmalig): €     35,00

Inschrijving klassering(eenmalig) €    25,00

Schietregister: €       1,50 

Inschrijving KNSA jeugdleden €      0,00    

Inschrijving de Vrijheid jeugdleden €       0,00

  • De jaarcontributie van S.V. “De Vrijheid Strijen” is inclusief het KNSA lidmaatschap.                        

# de KNSA-contributie is jaarcontributie zonder restitutie en moet op de eerste dag van het jaar bij de KNSA aanwezig zijn. Bij opzeggingen na 1 december van het lopende jaar moet de volledige jaarcontributie van de KNSA voor het volgende jaar betaaldf worden.

Bovenstaande bedragen moeten op de eerste dag van de betaalperiode waarop deze betrekking heeft in het bezit zijn van de penningmeester.                                                                                                                                                                        Rekeningnummer van S.V. “De Vrijheid Strijen”: NL51RABO0361809719

 

Verdere informatie:

Te betalen bij inschrijving S.V.de Vrijheid Strijen

Eerste aanvangscontributie KNSA                           € 42,50     (lopend jaar van lid worden)

Inschrijfgeld KNSA bij aanmelding                           € 35,00      Eenmalig +

Contributie  1e kw. S.V. de Vrijheid Strijen          € 42,50     Kwartaal  +

Inschrijfgeld S.V.de Vrijheid Strijen                          € 25,00     Eenmalig +

 

Eenmalig te betalen bij inschrijving totaal               € 145,00

In de contributie zit de K.N.S.A. voor 2018

Per kwartaal € 10.63 x 4 = €42,50