Externe wedstrijden

trans_svdevrijheidsinds1952

Externe wedstrijden.

Externe wedstrijden worden geschoten bij andere verenigingen.

Het gaat hier om AK en DK en NK onder de vlag van de K(oninklijke) N(ederlandse) Schutters) A(ssociatie).
Tevens gelden deze wedstrijden voor de ranking van de KNSA.
Deze wedstrijden zijn voor KKG en KKP op diverse afstanden.

Ook worden er open wedstrijden georganiseerd. Hier zijn vaak prijzen mee te verdienen.

Voor alle wedstrijden geldt wel, dat je vooraf aangemeld moet worden.
Dat doen de wedstrijdleiders voor je.

Afkortingen:

KKG = klein kaliber geweer

KKP = klein kaliber pistool

KKK = klein kaliber karabijn

AK = Afdeling kampioenschap

DK = District kampioenschap

NK = Nederlands kampioenschap